top of page

Hvilke helsekonsekvenser/gevinster kan fysisk aktivitet ha?

Det er mange som kanskje ikke er klar over er at fysisk aktivitet også halverer risikoen for demens (30min gåtur om dagen), depresjon og diabetes, og i tillegg gjøre det deg mer intelligent, det bedrer stressmestringen din, øker hukommelsen og bedrer oppmerksomheten din. Les mer.

man-outdoor-person-people-boardwalk-woma
gym Workout

Personlig trener har mange av de samme elementene som ved webcoaching, sammen med en personlig trener vil du få laget et treningsprogram som er tilpasset deg og dine forutsetninger, for å nå dine mål. Personlig trener skiller seg bort fra webcoaching ved at du vil få kontinuerlig oppfølging på stedet. Du som PT kunde slipper å planlegge, telle, notere, kalkulere hva som er en hensiktsmessig for progresjon. Dette gjør din personlige trener for deg.

bottom of page