top of page

Opp mot 75% av den norske befolkningen oppnår ikke det ukentlige  kravet til fysisk aktivitet. Det er 30min om dagen med fysisk aktivitet, 150 min i uke med moderat trening eller 75min i uken med høyre intensitet. 

Dette koster den norske stat 239 milliarder kroner i året. 

Vi vet at helsegevinsten ved å drive med fysisk aktivetet er mange, og på den andre siden er tapet stort. 

Hvordan har din bedrift lagt til rette for fysisk aktivitet og trening for de ansatte? 

Vi tilbyr lavterskel, effektiv og god trening for alle nivåer. Det kan gjøre før, under eller etter arbeidsdagen.

 

Kontakt oss så skal vi utarbeide et godt opplegg som passer dine ansatte. 

nature-outdoor-rock-silhouette-light-clo
bottom of page